AGROL Kylarvätska Classic 20L

AGROL Kylarvätska Classic Koncentrerad 20L

  • Artnr: 011062

Beskrivning av artikel

BESKRIVNING

Kylarvätska Classic är en kylarvätska som skyddar kylsystemet i alla förbränningsmotorer, bensin eller diesel, mot korrosion och frostsprängning. Produkten ersätter l Glykol BS.

EGENSKAPER

Kylarvätska Classic är baserad på etylenglykol med tillsatser som ger produkten ett effektivt korrosionsskydd, även för lättmetallkomponenter, motverkar skumning samt ger ett bra frostskydd. Kylarvätska Classic innehåller ej amin, fosfat eller nitrit.

REKOMMENDATIONER

Kylarvätska Classic rekommenderas som frys- och korrosionsskyddsvätska till kylsystem i förbränningsmotorer. Bästa effekt erhålls vid en blandning av 50 % glykol och 50 % vatten. Kylarvätska Classic skall endast användas till system som är fyllda med Kylarvätska Classic eller motsvarande produkt.

TEKNISKA DATA
Analys Enhet Resultat
Densitet vid 15°C Kg/m³ 1150
Färg Blå
Vattenhalt Vol% 3,5
Kokpunkt °C >170
Flampunkt °C >120
pH 7,5-9
Ångtryck 20°C kPa >0,1
Löslighet i vatten Blandbar med Vatten
Frysskydd ned till.
Analys Enhet Resultat
-10°C vol% kylarvätska 20
-18°C vol% kylarvätska 33
-27°C vol% kylarvätska 40
-38°C vol% kylarvätska 50