Sharq P300 Gummibelagd 1220mm

P300™ GUMMERAD

  • Artnr: 100105

Beskrivning av artikel

P300™ Gummi är ett skärande vägstål för alla typer av plogar, underbett och väghyvlar. Stålet är i grunden ett P300 vars hål vulkaniserats med gummi för att stoppa genomsläpp av snö och is. I övrigt har P300 Gummi exakt samma egenskaper som P300. Det skapar på samma sätt ränder i is och snökompaktion som håller sand och salt kvar på vägen längre tid och ökar friktionen och säkerheten. Vid snöfall med lätt snö och samtidigt behov av avjämning är P300 Gummi extremt effektivt och kan minska antalet nödvändiga körningar. P300 Gummi är optimalt för både plog och hyvel. Avjämningen går lätt, kompaktionen av snö och is kan hållas på en konstant låg nivå, det rensar lika bra som plana stål, kostnaderna för sand och salt minskar, säkerheten ökar, reducerar ljudnivån, totalekonomin blir bättre.